je bevoegdheid halen

Als je docent wilt worden in het voortgezet onderwijs, moet je een 1e of 2e graads bevoegdheid halen.

Voor het behalen van je lesbevoegdheid kun je een voltijd- of deeltijdstudie volgen aan een van de lerarenopleidigen. Deeltijdopleidingen zijn opleidingen waarbij je werk in het onderwijs en je studie combineert. Dit noemen we ook wel een duaal traject. Je staat parttime (maximaal 0,6 fte) voor de klas staat en studeert daarnaast (circa 20 klokuren).

Met een hbo- of wo-diploma (verwant aan een schoolvak) moet je voor het behalen van je 1e of 2e graads bevoegdheid nog gemiddeld 2 jaar studeren. Sommigen redden dit binnen een jaar via een kopopleiding.

Kopopleiding

De kortste variant om je bevoegdheid te behalen is veelal de kopopleiding, die ongeveer 1 jaar duurt. Je komt hiervoor in aanmerking als je een vakinhoudelijke vooropleiding hebt op hbo of wo-niveau en daardoor alleen nog het pedagogisch-didactische gedeelte van de studie moet doen.

Verschil 1e en 2e graads bevoegdheid

Het werkterrein van een 1e graads docent is met name havo en vwo en dan vooral de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6). Een 2e graads docent kan lesgeven in de onderbouw van vwo, havo en vmbo. Of je een 1e of 2e graads bevoegdheid gaat halen is afhankelijk van je vooropleiding, maar ook van jouw affiniteit met de verschillende typen leerlingen.

Advies op maat

Wij adviseren je bij een erkende lerarenopleiding te informeren naar de duur van een (duale) studie. Lever voor een advies op maat zoveel mogelijk informatie aan. Denk hierbij aan kopieën diploma's, inhoud van je opleiding, cv, motivatie en werkervaring met pubers (ook vrijwilligerswerk).

Hogeschool Windesheim, Zwolle
www.windesheim.nl
informatie over de kopopleiding

Hogeschool Saxion Next, Deventer
www.saxionnext.nl 
informatie over deeltijdopleidingen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De HAN kent voor de vakken Engels, Frans, Duits, Nederlands, wiskunde en economie verkorte deeltijdopleidingen.
www.han.nl

Je kunt natuurlijk ook op andere hogescholen of universiteiten je lesbevoegdheid halen. Een overzicht van de lerarenopleidingen vind je op de website www.wordleraarinhetvo.nl