Docent worden

Door de uitstroom van oudere docenten én een beperkte instroom bij de lerarenopleidingen wordt een tekort aan docenten in het voortgezet onderwijs verwacht.

Voor scholen is het steeds moeilijker om voor bepaalde vakken bevoegde docenten te vinden. Het voortgezet onderwijs is dan ook op zoek naar ervaren hbo'ers en wo'ers die hun passie willen delen met leerlingen. Mensen met de juiste vooropleiding (onder andere informatica, Duits, Frans, natuurkunde, scheikunde en wiskunde) die het leuk vinden om met pubers te werken en een flinke dosis overwicht hebben.

Onderwijsbanenmarkt in Apeldoorn

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te oriënteren. Stichting AVOO en de Veluwse Onderwijsgroep organiseren jaarlijks de onderwijsbanenmarkt. Hier ontmoet je scholen, kun je in gesprek met hogescholen over het behalen van je lesbevoegdheid en tref je zij-instromers die de overstap al eerder maakten.